Historia

Det hela började 2010 när Kent Nyhlén och Carina Ljungberg åkte på distriktets årsmöte. En annan klubb hade en 5-årsplan: att ha en fullskalig träningshall där man kunde köra alla sorters officiella tävlingar.
På hemvägen började vi diskutera detta med träningshall. Vi var rätt trötta på att be om tider i ridhus. Om vi skulle försöka ordna en hall vi också.

Efter vi kom hem så lades det lite på is. Det blev inte så mycket tal om det, någon gång kom det upp. 2012 kom frågan upp på allvar igen. Vi började ana att efterfrågan för träningshall var rätt stor. Vi började diskutera det igen. Vi ville ha en så stor hall att vi kunde ha officiella tävlingar. Efter många uträkningar kom vi fram till att storleken på hallen bör vara 40x80 meter.

Våren 2013 började vi även planera en ny appellplan. Medan vi ansökte om bygglov för den började vi prata med kommunen om ett bygge. Vi visade var vi ville ha den och hur stor den skulle bli. Kommunen var jätteintresserade.

Vi påbörjade förhandlingar om att få låna pengar till bygget. Men efter ett år gav vi upp den iden att ha det så stort. Kommunens krav på återbetalning av tänkt lån blev för mycket. Vi skulle aldrig klara av att betala en så stor summa om året som de begärde.

Vi bestämde oss för att minska ner på storleken. Vi tittade oss om för alternativ till vårt bygge. Då hittade vi ett tält från Torscand AB i Bjärnum. Storleken är 25x15 meter. Detta tält är bra på det sätt att det går att bygga på det i fyra meterssektioner. Så när vi har råd att förlänga tältet kan vi köpa in en sektion. Så i slutändan kan vi ändå få en så stor träningshall som vi ville ha från början.

Vi ansökte om bygglov och om bidrag. Bygglovet fick vi ganska snabbt. Den 12 november 2014 kom så ok från kommunen att vi får bidrag till husbygget.

27 november anlitade vi Diö Entreprenad & Transport AB i samarbete med Liatorps åkeri AB i Liatorp för att markbereda agilityplanen där tältet ska stå. Tisdagen efter var markberedningen klar.

Tisdagen den 2 november flyttade telebolaget telefonkabeln som de dragit över agilityplanen. Nu följer den det gröna staketet mitt på planen.

Nu är allt klart! Nu väntar vi bara på tältet!

Måndagen den 15 december kom så äntligen tältet!
Nu var all väntan över. Under dagen så sattes tältet upp. Det gick snabbt när de började, tog bara en dag att sätta upp det. Det såg väldigt enkelt ut att sätta upp och snabba var de polaker som kom och satte upp det. Men så håller de på med att sätta upp sådana tält hela dagarna.

Lördagen den 27 december började vi sätta upp lampor och lägga elen till tältet. Vi höll på lite varje dag över nyåret. Den 3 januari var all eldragning och uppsättning av lampor klart. Den 8 januari kopplade vi till elen till tältet.

Den 14 januari hade vi invigning av tältet och det var en stor uppslutning. Alla ville vi se det nya tältet på klubben.