Utställningssektorn

Utställningssektorn har hand om klubbens utställningar. Vi anordnar även Utsällningskurser och Ringträningar.


Utställningssektorn består av:

Sammankallande:
John-John Jonsson
john-john.johnsson@telia.com

Ledarmöter: