Utställningssektorn

Utställningssektorn har hand om klubbens utställningar. Vi anordnar även Utsällningskurser och Ringträningar.


Utställningssektorn består av:

Sammankallande:
John-John Johnsson
070-337 62 95
john-john.johnsson@telia.com


Ledarmöter:
Patrick Thuresson