APPELL KURS


Detta är en tävlingsinriktad kurs mot bruksgrenarna!

Vi fokusera på samarbetet mellan förare och hund, utökad känsla för precision och uthållighet.
Din hund behöver kunna vara lös , inte bry sig om andra hundar samt social mot människor.

Du ska vara beredd att träna mellan kurstillfällena.

Kursen inriktar sig mot appellklassens moment.

INNEHÅLL

* Praktisk och teoretisk genomgång av appellklassens lydnadsmoment
* Praktisk och teoretisk genomgång av specialmomenten spår/sök och budföring.
* Läsa hund.
* Kedjning av moment.
* Målsättning
* Skillnad mellan träna och tävla
* Tävlingsregler
* Hur förbereder du din hund vid tävling